اهـورا

 


15 April, 2012

بهارعربي
و نشست گروه دوازده
.................................

بوي يوسف را
ميان دكمه‌هايت
كيپ مي‌كني...
دستت به سنگ آسيا،
ورق بر مي‌گردد:
« ماه را باور كن »

كنعان،
ميان پيرهنت تاب مي‌خورد.

به روي خودت
مرا بُر مي‌زني
خشت.
روي خشت.

چاه - جاه - ماه
از ميان دايره‌ها - باز
دكمه‌هاي پيراهنت را

چشم‌هايم سياه
قالب شعرهايم
كنعان.


26/فروردين/91


.................
پسوند اهورايي:

تو برو خود را باش

 Majid | 2:39 PM 
29 January, 2012


دلم ميرزا‌كوچك خان مي‌خواهد!
................

زير پلك‌هايت
پونزباران است.
به آتش زيرش كار دارم.
دم كرده بر كنار دريا
خيال تو را در سر
شانه – شانه
فر مي‌خوري، سنگين
به روي شانه مي‌كشانمت تا...
كجا؟ ميان اين همه چشم
صداي ترك خوردن تيله‌ها
ما – ميان – دود – اسپند
و صداي تو كه
بلند بلند مي‌خواني: « الله‌اكبر»

دلم جنگل مي‌خواهد.
هيمه بر آمدنت، هيزم
با پولك‌هاي پونزي
خودت را مزن!
مرا به آن راه:
تو را صدا مي‌زنم
در اين شب‌هاي تن- هايي
ضمانت نامه‌هايت را نگاه مي‌اندازي
و آهــو، از ميان رسم الخط
اشك مي ريزد.
راستي،
از ميان جنگل‌هاي گيلان
تا نيستان ما،
به عنوان مثال
خيابان دوم را كه دور زدي
مرا به نام كوچك صدا بزن
ميان ميم و جيم...
دلم صداي دوست مي خواهد.
بالا – بر به آسمان – الف
بر به جنگل‌هاي شاخ در شاخ.
صداي باروت، زير خاكستر مي‌خواهم.
روت را كنار بزن
به آسمان نشان بده
به حســـودان و تيله‌هاشان كه: ترَك ...تِرَك
به دوست كه هست و نيست
به من نشان بده!

دلم مي‌خواهد سرم را بردارم
ميان جنگل، بلند..بلنـــــــــــد
تو را صدا كنم: « مرد ! »
« مرد است و قولش! »
برف ِ ميان جنگل – خرامان
سپيد، سبـــز
سپيــــد، سبز

دلم جنگل مي‌خواهد.
تن‌ها – يا كسي با
كسي كه شبيه نباشد
ميان جنگل، يك تنه
يك – تنه
دال – دادگرباشد.
ر – راست گفتار.
ميم – مرد...

مرد بدون «ميم »و « ز» باشد.
در « ||||||||||اين جنگل||||||||||| » كه مي‌بيني
دلم « يك ميرزا كوچك خان » مي‌خواهد.
دلم
 [ميـرزاكوچـك‌خـان‌جنگلي] مي‌خواهد!8-11-90

...............

پسوند بي ربط:
عرض شود با تمام گرفتاري‌ها، تكليف فراخوان شاعران امـروز در جلد اول روشن شد وبعد از داوري و مابقي قضايا اشعار تعدادي از شاعران رتبه و حد نصاب تعيين شده را كسب كردند و نتايج آن را در سايت انتشارات سرزمين‌اهـورايي بخوانيد:
WWW.AHOORAPRESS.COM به هر حال خرسنديم كه از طريق طرح اين فراخوان توانستيم با كاري نو روش انتخاب و گزينش اشعار براي يك مجموعه را تغيير دهيم و از انتخاب‌هاي شخصي و فرد و نام مدار دوري كنيم و با خرد جمعي به آثار رتبه و امتياز دهيم. مابقي اتفاقات بعد از اعلام نتايج حاصل تنگ نظري و حسادت برخي از آدم‌هايي است كه بايد به تر باشند - راهي به جز به تر شدن ندارند و قتي جمع زيادي با شوق و انرژي دلشان از يك حركت فرهنگي خوش شده است!

 Majid | 2:34 PM 
22 November, 2011

بيف‌استر‌اگانُف‌باسُس‌قارچ!
.............................
1-
به ابرها نگاه مي‌اندازي
و بته‌جقه‌ها
شبيه باران مي‌شوند.


2-
ميان رسم‌الخط نام تو
و اين همه خرما
گرفتار‌شده‌ايم.


3-
نخل‌ها
دخل ما را آورده‌اند.
دخيل مي‌بنديم – دخالت مي‌كنيد.
اگر راست مي‌گوييد
بعد از آخرين نقطه
ما را هم داخل داستان
كنيد.


4-
جيم،
جاي شما را خيال ميم
معصوم – با گوشه‌ي چشم
پر كرده‌است.5-
آرزوهايمان
ميان اين برهوت
شما را لوت – ما پوت
سرآب
سرآب
سر

.
.
.
.
.
آب6-
به َاشكال ايمان داشتيم
اِ شكال از كجا بود؟
از راه رسيد
رنگين‌كمان
رنگين،
كمان!7-
ميان نقطه‌هاي حروف
تا حالت اين شعر
نخل‌هاي بي‌شماري
از چشم مخاطب مي‌بارد.
تا ميل شما چه باشد!؟8-
بي چراغي
فقر الفاظ است.
به پيشاني
ماه9-
من و اين شعر
شما و درد بي كسي
تمام قصه
اين طور نوشته مي‌شود:

شما‌تنهايي
ما تن‌هاييم10-
شين عين تو را دارم
عين ِ كمر باريك
غماز!
فردا كه صدايم زدي
نگويي نديده‌اي11-
به عنوان مثال
ما جناق‌ها را ميان خود تقسيم مي‌كنيم
و تمام مردم اين شهر
يادهاشان را
فراموش نخواهند كرد.12-
اولين سنگ
با دست‌هاي خاكستري
پر
تا
ب13-
يادم
ياد – ام
ياد ِ من‌ام و
تو را ...14-
جيك
جيك
با جناق‌هاي خوش‌حال!
جناق ِ هر جوجه
صليبي است كه يك عمر
با خود حمل مي‌كند.
يادت‌ شما
ما را ...15-
فراموش
خاموش

مختصر و مفيد مي‌گويمت:
عين!16-
بزرگان
مشت‌هاي خود را گره مي‌كنند
و كودكان را دك مي‌كنند.17-
بگذار عالم بگويد:] نه![
من به گفتن ِ يك آري
خواب‌هايم را
هاشور مي‌كشم.18-
هيچ‌كس نديد
من بودم و
ماه و
خدا19-
 مي‌گذارند!
قبر و سهم هر آدمي ...
به همين منظور
گل را كنار خارش
و آدمي را كنار كارهايش

راستي!
كار شما چيست!؟20-
دست‌هايم را بسته‌اي
و آسمان را نشانم مي دهي21-
«واو»!
حالا براي يك آن
الف شو!

22-
دواير گرداگرد
مربع
ضلعاضلع!
با اين حال،
هنــــــوز به تو ايمان دارم...

23-
با اندكي محاسبه
گم شديم.
براي رضاي خدا
نگاهي انداز
بي حساب شويم.24-
جوي‌ها رنگ خون گرفته‌اند
و كودكان بازيگوش
قايق‌هاي كاغذي را
ميان رگ‌ها
رها ...25-
«حالا نوبت شماست»
سكه‌اي در آسمان چرخيد
شير آمد.
خورشيد شد.
شعر آمد
كوبان
اما
شما
خانه
نبوديد.
1/9/90


...............

پسوند اهـورايي:
اي دريغا مرهمي

................

پسوند بي‌ربط:

به عنوان مثال!!:
در اين مدت يك فراخوان شعر اعلام شد براي كتاب [شاعران امروز كه كليه شاعران پارسي زبان مي‌توانستند اشعار خود را ارسال كنند و براي اولين بار تيم 5 نفره‌اي داوري اين اشعار را به عهده دارند. در حال حاضر مهلت فراخوان تمام شده، اشعار به دست داوران رسيده است و كار د رمرحله‌اي داوري است. خبر را از سايت اهـورا بخوانيد.
در اين مدت و به ميمنت و فرخنده‌گي اين ايام! بعد از مدت‌ها كتاب سينماي ايران امـروز ديـروز مجوز چاپ خود را دريافت كرد. اين كتاب شامل مصاحبه‌هاي سينمايي عارف محمدي با سينماگران به نامي مانند بهـروز وثوقي، جعفر والي، كشاورز، معتمد آريا، پرستويي، مجيد مجيدي، كيارستمي، اكبر عبدي، ناصر تقوائي، اصغر فرهادي، ويدا قهرمان، هوشنگ كاووسي و... است كه با حذف و تغييراتي موفق به اخذ مجوز شد. اخبار مربوط به اين خبرها را مي توانيد از سايت اهـورا به نشاني:
WWW.AHOORAPRESS.COM دريافت كنيد
ضمنن در سايت انتشارات سرزمين اهـورايي به آدرس فوق! برنامه‌هاي سينما، تئاتر، مراكز فرهنگي و گالري‌هاي هنري و غيرو به روز اعلام مي‌شود. والسلام!

 Majid | 4:55 PM 
04 October, 2011

تنافـــرحروف
............


ماه كارش
تو خودت كار

بگذاريد هر كسي
كار خودش را بكند.

خيال مي‌كنم
ماه، كه تو را آبستن و
سايه
سراغ از آب مي‌گيرم
تو را – سراغ
مد مي‌شود – با – بالا
بالاتر از الف‌ات – ُالف
الفت – لطف – فت
ما را ميان و اين همه
ماه – آه
(به شيوه‌ي شاعران نئو‌چهل‌يست‌ها)
غم هم كارش را مي‌كند.

قافيه را رديف
هزار دكمه كه باز كنيد: شما!؟
مرا نشناخته‌اي –هنـــــــــــوز
شعر تو را مي‌شناسد – هنــــــــــــوز
من،
شعر را به‌تر از تو مي‌شناسم
هنـــــــــــــــــــــوز!!؟

بله!
شما به عادت ماه
ِحلال شويد – َحل
ح – جيم، چه كه دانه‌هاي چاي
حبه ميان لب‌ها
قرص كامل شويد.
بگذاريد تكليف شود
مخاطب خاص بگويد.
بگذاريد ماه بگويد.
ناز – عين
قرص كامل را ميل كنيد.

نشاني ما را گم‌كرده‌ايد ديگر!؟
خودت را به اين راه مي‌زني!
ميل كنيد،
براي تمام دوستان- عين
عين همان روزها كه كاغذ‌ها
ميان خواب دوستان تا مي شدند.
تا مي‌آمدند كلاه بر دارند
باد مي‌برد.
ما هر هشت ساعت يك بار
ياد آن كارهاي شما مي‌افتم.
عادت مي‌شويم – بد!
بعد،
ماه از راه مي‌رسد.
روسري حرير را كنار مي‌زند
با چشم‌ها صدا مي‌زند: كيليك!
لطفن كمي بخنديد!
گيرم كه در دل‌ها
صداي هاشور زدن پخش شود.
حاضر شويد.
متن را به اضلاع كاغذ
مضروب كنيد.
بگذاريد براي يك بار
ماه بيايد
با زبان خودش بگويد : الف
ال – ِ لف
ماه مثل تكليف شما روشن
قدم نو رسيده مبارك!
هنوز چيده نشده
درخت يك سال و سه ماه
خيال مي‌كنيم و ماه
كه تو را بار دارد تو و سايه
و دفترهاي دويست برگي اعلاء
ميان سيب گلو
به لاي بلند و بالا
الف – اُلف – الفت
بگذاريد ما هم..
ماه...
كار كنيم.
خودمان را كار كنيم
كار خودمان را كنيم
كار
كنيم.

-        تبديل شو!
-        هر طور كه شما مايل باشيد!4/ مهر / نود  


....................
پسوند اهـورايي:

به هر
بي سر و پا
نتوان كرد.
...................

پسوند بي ربط:

عرض شود با تمام بي ربطي اين پسوند مختصر و مفيد مي نويسم. مشكلات عديده‌ي شعر و ادب ام‌روز پارسي اجازه‌ي كارهاي اصولي را از آدم‌ها و نام‌هاي به هر حال مستقل گرفته است. از آن جمله!  چند سالي است شايد هفت هشت سالي كه در پي منتشر كردن مجموعه‌اشعار شاعران‌امـروز هستم اما بايد زمان مي‌رسيد و راه‌كاري درست ارائه مي‌شد. ساده‌گيري و عدم شناخت و يار گيري بعضي از ناشران محترم در انتخاب و انتشار اشعار اين روزها دارد جو كارفرهنگي را خراب مي‌كند و مسير را به سمتي مي برد كه انگار تمام مشكلات فرهنگي ريز و درشت امروز خلاصه شده است در برخورد و كار يكي دو ناشر شعر و ادبيات داستاني ام روز!!
با برنامه‌ريزي‌هايي كه به هر حال داشتيم و مشاوره با دوستان به اين نتيجه رسيدم براي جلو گيري از حذف‌هاي غير اصولي، دوري از يارگيري و داشتن پيمانه‌اي مناسب و ... با اعلام فراخوان شعر و كمك گرفتن از گروه 5 نفره‌اي از شاعران درگير با شعر ام‌روز، كار كرده و به روز اشعار رسيده را انتخاب كنيم و د ركتاب شاعران امروز منتشر كنيم. خودم را به عنوان مدير مسئول و صاحب امتياز انتشارات ( سرزمين اهـورايي ) كنار كشيدم با اين كه حرف هاي زيادي بر انتخاب  و كاربرد شعر ام‌روز به هر حال دارم. اما بدون هيچ دخالتي ريش و قيچي را دست داوران گرامي ( محمد‌آزرم، شمس آقاجاني، پگاه احمدي، عليرضا بهنام، بهزاد خواجات ) دادم تا كارشناسي كنند. كتاب حاصل برآيند انتخاب داوران و بخش اختصاصي 3 شعر هر داور باشد. بعد تصميم گرفته شده براي هر كتاب گروه 5 نفره‌ي داوران تغيير كند. هر سال 2 جلد از اين كتاب ها منتشر شود. بعد فراخوان اعلام شد و با پيشنهاد شاعران پارسي زبان غير ايراني روبرو شديم و حضور شاعران غير ايراني را نيز در اين فراخوان گرامي داشتيم.
بعد تصميم گرفتيم اشعاري كه ارسال مي‌شود و از نگاه داوران اين جلد كتاب ]شاعران امروز[ گواهي چاپ در جلد اول را نمي‌گيرند به جلدهاي بعدي و داوران ديگر ارجاع داده شوند و غيرو....
كار سختي است. خصوص در اين كشور كه توهم يارگيري و حذف در اقشار فرهنگي.. تمامي ندارد.... كار جمعي كردن بسي! دشوار بوده و گرد هم آوردن آدم‌ها و شرح كار حرفه‌اي و ديگر قضايا و ...بسي نفس گير!
به هر حال كار را شروع كرده‌ايم و آثار خوبي رسيده است. مهلت ارسال شعر اگر تمديد نشود تا 20 مهر 90 است. از دوستان دعوت مي‌شود به سايت انتشارات سرزمين اهـورايي به نشاني زير رفته و ضمن مطالعه متن كامل فراخوان در اين فراخوان شركت كنند. ملاك حضور، اول ارسال اشعار شاعران گرامي در هر رده سني و هر نوع كار است... بعد انتخاب و بعد انتشار- كتاب تا نمايشگاه كتاب آتي در بازار است - از شاعران امــروز عقب نمانيد – با اطلاع رساني خود ما را در اجراي اين طرح ياري كنيد.

WWW.AHOORAPRESS.COM

 Majid | 2:04 PM 


Someone who isn`t like Anyone

شعرهاي محمـد مجيـد ضرغـامي
فرستادن نظرات

آرشيو

...........

با عرض پوزش - :
هرگونه برداشت مطالب اين وبلاگ به هر شكل از اشكال جهت چاپ و انتشار بدون اجازه كتبي صاحب وبلاگ ممنوع است و استفاده اشعار و مطالب در وبلاگ هاو سايت ها با آوردن نام صاحب وبلاگ و گذاشتن لينك اين وبلاگ مجاز است

...........


تورا بخير و ما را بال ِ سنجاقك
(اسم اين كتاب)
(سلطنت ارديبهشت نيست)
شعر و طرح هاي محمد مجيد ضـرغامي
....
مجموعه شعرهاي در دست نشر:
من و گنجشك هاي طبقه ي هفتم برج سفيد / دور دنيا در هشتاد شعر / ( آ ) ي با كلاه / عبور از جهان هاي ذهني

...........موسسه فرهنگی هنری اهورا


( کانون تبلیغاتی اهورا )

مبتكر باز توليد آثار و تصاوير شاعران كهن و مدرن ايران در قالب پوستر، كارت پستال و تقويم براي اولين بار در ايران
.........................

انتشارات سرزمين اهورايي


ناشر كتاب هاي نفيس، هنري،
ديوان اشعار و كتاب هاي ايرانشناسي، تخت جمشيد و ...


دفتر مركزي:
22866858-22866859-
مرکز پخش:22882011
فروشگاه تجريش:
22720409..........................
منتخب مصاحبه ها و مقالاتم در مطبوعات:
......

لطفن از حراج شاعر دست بردارید!
( به بهانه حراج وسایل شخصی احمد شاملو توسط فرزند ذکور) - نشریه رویشليسبون آخر دنيا است - روزنامه شرق


روزنامه همشهري - چفت و بستي براي بازار آشفته ي مواد فرهنگي


بسوي بيداري علمي - فرهنگي
مجدد آفريقا

ورود ديسکهاي نوري در عصر انفجار اطلاعات

نمايشگاه بين المللي کتاب تهران
در نيمه ي راه!؟

گفتگوئي با خانم «رزا بردي گالييه وا »
قزاقستان چه خبر !؟

به بهانه نمايشگاه کتاب کودکان آفريقائي
سلام بر نايروبي

کتابخانه ي مرکزي دانشگاه تهران
کدام مرکز اسناد !؟

ديروز و امروز حسينيه ارشاد

صداي پاي آب يا غرش سيلاب !؟

از پيروزي تا شيکاگو !
گفتگوئي با« داوود رشيدي »

حرفهائي از صميم دل
گفتگوئي با« خسرو شکيبائي»


دين يا دنيا
گفتگو با« عليرضا خمسه »

درد دلهاي يک هنرمند
گفتگو با «امين تارخ»

گفتگو باخانواده ي « حميد عليدوستي »

پاي درد دلهاي « محمود معمار »* * *دوستان


***
سايتهائی که می بينم :
.....
دکتر علی شريعتی
بنياد شريعتی
احمد شاملو
غلامحسين غريب و خروس‌جنگي
يدالله رويائي
صمد بهرنگی
پرويز شاپور
فروغ فرخزاد
عباس معروفی
کلاغ
ماني ها
دیگران
رضا قاسمی ( دوات )
کاپوچينو
آينه
پندار
مشاهير
گلستان
دوهفته نامه فروغ
دريچه
کتاب هفته
بزرگان ايران در جهان


***
خارج از برنامه:

حافظه ي حجم
و پاسخ به تهي بودگي
( نامه ي سيد علي صالحي
به يد الله رويايي )

"اهورا"


هي................جو!

به بهانه ي روز شعر و ادبيات فارسي

در سرزمين قد كوتاهان

……………………… حرف هايي به بهانه ي تئاتر " من از كجا عشق از كجا "فروغ فرخزاد به روايت و كارگرداني پري صابري – تئاتر شهر آبان و آذر83


ماهي سياه كوچولو - خروس جنگي و يادي از سيروس طاهباز

1383 هنر نزد ايرانيان است و بس ! - حرفهائي به بهانه ي ( ادبيات داستاني در وب ) نشست حاشيه اي جشنواره وب

من دلم سخت گرفته است از اين ميهمانخانه ي مهمان كش روزش تاريك

فروغ فرخزاد از زاويه اي ديگر

مسيحا برزگر،دارينوش و سگ کشي

مدرن، پسامدرن و ساختارشکني

از ماست که بر ماست

احمد رضا احمدي،چلچراغ وکارنامه

شمس پرنده نبود ( به بهانه نمايش شمس پرنده خانم پري صابري

AHOORACARD
AHOORA - Yahoogroup
AHOORA - Orkut
AHOORA - Fotopages
AHOORA - Fliker

Free counter